Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yüksek maaşla personel alımı başladı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) personel alımı ilanı yayımlandı. KPSS Puanı ile yapılacak başvurularda 2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan KPSS’de P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve YDS İngilizceden puan almış olmak şartı aranacaktır. Ayrıca Başvuru değerlendirmesinde %30 YDS ve %70 KPSS puanı ele alınacak sözlü ve Uygulaması sınav yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvurabilecektir.)

  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;  Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,  Ücret tavanı 3 (üç) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,  Ücret tavanı 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Bilişim Personeli olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

Başvurular 06.05.2024 tarihinden 10.05.2024 tarihi saat 17:00 ’a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

İSTENİLEN BELGELER

1. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

2. YDS dışında Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı belgesi. (İngilizce dilinde)

3. Fotoğraflı öz geçmiş.(pdf formatında) 4. Mesleki tecrübeye ve çalışma sürelerine ilişkin SGK hizmet dökümü, referans mektubu, çalışma belgesi v.b. belgeler. (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır.)

5. Genel şartlarda belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler.

6. Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak 08.07.2024 – 12.07.2024 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınavda, adayın başvurduğu ünvan/pozisyona uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.

Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, bilinen programlama dili sayısı, yüksek lisans mezunu olunması ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x